IFN S.A. ( Institutie Financiara Nebancara )
- Activitati de creditare reprezentand "Leasing financiar"
- Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrarea fondurilor
- Alte activitati de creditare
- Asistenta tehnica pentru potentialii beneficiari ai surselor de finantare
- Activitati de consultanta pentru afaceri si management, consultanta privind
  intocmirea documentatiei de finantare in conformitate cu cerintele de creditare
- Alte activitati de servicii prestate intreprinderilor
Serviciile oferite de BUSINESS CONSUTING LG consta in:
- Intocmirea documentatiei complete pentru proiecte de investitii în cadrul Programelor
  structurale si complementare, ce urmeaz a fi derulate în perioada 2007-2013
- Documentatii complete pentru obtinerea de co-finantari de tip grant
- Documentatii complete pentru obtinerea de finantare de tip credit

Oferta noastra:
- Cereri de finantare ( Sectiunea Generala si Sectiunea Economica )
- Memorii justificative
- Studii de fezabilitate ( partea economica, conform specificatiilor din proiectul tehnic )
- Planuri de Afaceri
- Intocmirea rectificarilor la documentatie urmare a schimbarii tehnico economice a
  investitiei, daca este cazul.
- Elaborarea documentatiilor tehnice necesare pentru obiectivul de investitie
  SF - Studiu de fezabilitate.
Pe perioada implementarii proiectelor în cadrul programelor BUSINESS CONSULTING LG realizeaza:
- Documentatii complete de licitatie pentru selectarea furnizorilor de servicii, bunuri si lucrari, conform
  legislatiei în vigoare si conform ghidului de finantare
- Dosare de achizitii
- Dosare de plati
BUSINESS CONSULTING TIMISOARA MIRCEA CEL BATRAN NR. 137
Fax: 035 681 91 83 | Mobil: +40 745 065 315 | E-Mail: office@luigigrup.eu